RODO & Polityka cookies

 

RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Agromat Zbigniew Matusiak Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Głusko Małe 2, 24-310 Karczmiska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956917 NIP: 7171838966, REGON: 521317110, e-mail z.matusiak@agromat.org.pl, tel.+48 509 111 761.

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora danych: Zbigniew Matusiak, tel. 509 111 761, e-mail: z.matusiak@agromat.org.pl.

Jakie dane osobowe Pani/Pana przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, w którym dane osobowe są przez nas zbierane:

- imię i nazwisko;

- adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej;

- numer telefonu;

- adres poczty elektronicznej;

- numer NIP;

- numer REGON;

- numer rachunku bankowego;

- numer KRS.

Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę internetową www.agromat.org.pl możemy automatycznie gromadzić informacje zawartych w plikach cookies (więcej na ten temat w polityce cookies znajdującej się poniżej).

Jaka jest podstawa przetwarzania przez nas Pani/Pana danych?

- zawarcie  i realizacja umowy;

- uzasadniony interes Administratora danych osobowych (np. w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub dochodzenia uzasadnionych roszczeń prawnych);

- przepis prawa (np. udostępnienie danych na zadanie uprawnionych organów).

W jakim celu przetwarzamy Pan/Pana dane osobowe?

- zawarcia i realizacji umowy;

- kontaktów w sprawie realizacji umowy;

- rachunkowości i sprawozdawczości;

- analizy i podejmowania decyzji zarządczych;

- statystycznych;

- obrony przed roszczeniami lub dochodzenie uzasadnionych roszczeń prawnych.

Jak długo zatrzymujemy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu do upływu terminów przedawnienia roszczeń a po jego upływie, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do zobowiązują do dalszego przechowywania danych osobowych - przez czas wskazany w tych przepisach prawa.

Gdzie gromadzimy przetwarzane dane?

Dane osobowe są przechowywane w siedzibie i na serwerach Agromat Zbigniew Matusiak Spółka Komandytowo-Akcyjna. 

Możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe innemu odbiorcy, np. pracownikom naszej spółki, doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym na naszą rzecz rożnego rodzaju usługi np. usługi IT, który w naszym imieniu będzie przetwarzał Pani/Pana dane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, pod pewnymi warunkami – żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pod pewnymi warunkami - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

 

Polityka cookies

 

Polityka dotycząca ciasteczek

Informacje dotyczące wykorzystywania przez nas ciasteczek

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka do odróżnienia Pani/Pana od innych użytkowników naszej strony. Pomaga nam to zapewnić Panu/Pani komfortowe przeglądanie naszej strony, a także pozwala nam ulepszać nasze strony. Kontynuując przeglądanie naszych stron, zgadza się Pan/Pani na wykorzystywanie przez nas ciasteczek.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczko jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który przechowujemy w Pana/Pani przeglądarce lub na dysku twardym Pana/Pani komputera, jeśli się Pan/Pani na to zgodzi. Ciasteczka zawierają informacje, które są przekazywane na dysk twardy Pana/Pani komputera.

Jakiego rodzaju ciasteczka znajdują się na naszych stronach internetowych?

Wykorzystujemy następujące ciasteczka:

Niezbędne ciasteczka. Są to ciasteczka wymagane do korzystania z naszych stron internetowych. Są to m.in. ciasteczka umożliwiające Panu/Pani zalogowanie się do zabezpieczonych obszarów na naszych stronach internetowych, korzystanie z koszyka czy usług płatności elektronicznych.

To ciasteczko pozwala nam:

- oszacować liczbę naszych odwiedzających;

- zwiększyć prędkość Pana/Pani wyszukiwań

 

Prosimy zwrócić uwagę, że osoby trzecie (w tym między innymi sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak analiza ruchu internetowego) również mogą wykorzystywać ciasteczka, nad którymi nie mamy kontroli. Takie ciasteczka to prawdopodobnie ciasteczka analityczne / dotyczące wydajności albo ciasteczka skierowane do określonego odbiorcy.

Czy mogę zablokować ciasteczka?

Ciasteczka blokuje się poprzez aktywowanie ustawienia w swojej przeglądarce umożliwiające Panu/Pani odmówienie ustawienia wszystkich albo niektórych ciasteczek.

Można się dowiedzieć więcej na temat ciasteczek, w tym na temat tego, jak sprawdzić, które ciasteczka zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać na stronach:

- www.aboutcookies.org
- www.wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka
- www.jakwylaczyccookie.pl
- www.ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html

W celu wycofania się ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych należy odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

Agromat Zbigniew Matusiak 

Spółka Komandytowo-Akcyjna

24-310 Karczmiska,
Głusko Małe 2

KRS: 0000956917
REGON: 521317110
NIP.: 717-183-89-66